พานาโซนิคเข้าร่วมงานแถลงข่าว "ปิดเพื่อนเปลี่ยน ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 2558"

 

คุณมณี หาญวรวงศ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย พร้อมด้วยคุณจุมพล สำเภาทอง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, คุณเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล สำนักงานประเทศไทย (WWF), คุณตรีรัช ภูคชสารศีล ผู้อำนวยการมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) และ ดารานักแสดง ร่วมงานแถลงข่าว ปิดไฟ1ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 ณ ลานอีเดน 3 ศูนย์การเซ็นทรัลเวิลด์  โดยภายในงานได้มีการจัดแสดงผลงานชนะเลิศของเยาวชนในโครงการ “โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก” หรือ “Low Carbon School Network” ซึ่งทางพานาโซนิคได้เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 4 แล้ว