พานาโซนิคร่วมแสดงพลัง "Your Power" ในงาน 60+ Earth Hour2014

 

อีกครั้งกับการรวมพลังพร้อมกับคนทั่วโลก ร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมงให้โลกพักเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2557 เวลา 20.30-21.30 น. โดยในปีนี้พานาโซนิคผู้สนับสนุนหลักร่วมกับภาครัฐและเอกชนชวนลดการใช้พลังงาน โดย1 ชั่วโมงในกทม. ลดค่าไฟฟ้าไปได้กว่า 6 ล้านบาท