พานาโซนิคร่วมสนับสนุนโครงการโีรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็กเป็นปีที่ 2

 

lcsn2013pc

นายจุมพล สำเภาพลรองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดกิจกรรม "ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2013)" ร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย): FEED หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนโครงการ รวมถึงพานาโซนิค โดยคุณเกษร หวังวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการจากกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยเป็นตัวแทน เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันปิด ไฟ 1 ชั่วโมงพร้อมกันกับ 138 ประเทศ 7,000 เมืองทั่วโลก ในวันที่ 23 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 20.30 - 21.30 น. โดยพานาโซนิคได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของโครงการ "โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก" หรือ Low Carbon School Network โดยเป็นโครงการต่อยอดจากโครงการ Earth Hour ในประเทศไทยเป็นปีที่ 2 แล้ว โดยมุ่งหวังให้เด็กๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นการลดรอยเท้าคาร์บอนที่แต่ละคนได้กระทำต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเอง


ชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวเพิ่มเติมได้ที่: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.548875848467071.1073741825.145529642135029&type=1