พานาโซนิคร่วมสนับสนุนโครงการ “ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน”

60EH2013

น.ส. เกษร หวังวงศ์วิโรจน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยรับมอบรางวัลจากนายจุมพล สำเภาพล รองปลัดกรุงเทพมหานครในโอกาสที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2013) ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ลพลาซ่าเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2556 นอกจากนี้พานาโซนิคยังได้ร่วมสนับสนุนโครงการ “โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก” หรือ Low Carbon School Network ซึ่งเป็นโครงการต่อยอดจาก Earth Hour เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมติดต่อกันเป็นปีที่ 2 แล้ว