พานาโซนิคเข้าร่วมงานแถลงข่าว “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน 60+Earth Hour 2018”

 

กลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย โดยคุณศิริรัตน์ ยงค์เจริญชัย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน หรือ 60+Earth Hour 2018” ที่ห้อง รัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ภายในงานได้รับเกียรติ์ จาก นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมกับองค์กรภาครัฐและเอกชนกว่า 50 แห่ง โดยกิจกรรมในปีนี้จะเน้นความเชื่อมโยงเราและโลกเพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนร่วมแสดงพลังในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวกับการร่วมรักษ์โลก เพื่อรักษาความหลายหลายทางชีวภาพ โดยสัญลักษณ์ WIFI เป็นสื่อในการแสดงพลัง กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ระหว่างเวลา 20.30-21.30 น. สำหรับพานาโซนิคเอง จะมีการปิดไฟป้ายโฆษณาตามวันและเวลาดังกล่าว พร้อมทั้งขอเชิญชวนพนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการนี้  โดยร่วมกันปิดไฟ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลาดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังร่วมใจ  ลดการใช้พลังงานด้วยนะคะ