พานาโซนิคร่วมสนับสนุน โครงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5

 

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย โดยคุณมณี หาญวรวงศ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน บริษัท พานาโซนิค แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
ร่วมสนับสนุน โครงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5 ซึ่งถือเป็นการสนับสนุนโครงการนี้มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ 1 โดยมุ่งหวังให้น้อง ๆ นักเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการได้ปรับเปลี่นพฤติกรรมในการใช้ชิวิตประจำวันให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ได้ขยายโครงการไปยังภาคอีสาน จ.นครราชสีมา