พานาโซนิครับมอบประกาศนียบัตรจากกรุงเทพมหานคร
จากการเข้าร่วม “โครงการกรุงเทพ ฯ สู่เมืองคาร์บอนต่ำ”

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย โดย คุณมณี หาญวรวงศ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน บริษัท พานาโซนิค แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตรจาก นายกิตตินันท์ ขาวสุทธิ์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เนื่องจากพานาโซนิคได้เข้าร่วม “โครงการกรุงเทพ ฯ
สู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่รณรงค์ให้ประชาชนมีความตระหนักเรื่องลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก