พานาโซนิคจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Panasonic HERO RUN for Charity 2018”

 

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Panasonic HERO RUN for Charity 2018”
โดยมีพนักงานพานาโซนิคพร้อมครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,519 คน นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว
ทีมผู้บริหารและพนักงาน ยังมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 195,945 บาท โดยมี ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์
อาจารย์ภาควิชาจักษุวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นตัวแทนรับมอบเงิน และ นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ พร้อมทั้ง
แต้ว-ณฐพร เตมีรักษ์ พรีเซนเตอร์ พานาซนิค ร่วมกิจกรรมด้วย ณ สวนรถไฟ