พานาโซนิคมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศญี่ปุ่นและประเทศลาว

 

นางสาวเกษร หวังวงศ์วิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวางแผน บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ
นางศิริรัตน์ ยงค์เจริญชัย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผน บริษัท พานาโซนิค แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศญี่ปุ่นและประเทศลาว จากพนักงานและผู้บริหารกลุ่มบริษัท พานาโซนิค ในประเทศไทย จำนวน 715,997 บาท ผ่านทางสภากาชาดไทย
โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ สภากาชาดไทย รับมอบ ณ สำนักจัดหารายได้ สภากาชาดไทย