พานาโซนิคสานต่อโครงการบริจาคตะเกียงโซลาร์เซลล์ เติมแสงสว่าง ปันน้ำใจให้พี่น้องชาวใต้

 

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย พร้อมร้านค้าตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ มูลนิธิรักษ์ไทย มอบตะเกียงโซลาร์เซลล์ในโครงการ “บริจาคตะเกียงโซลาร์เซลล์กับพานาโซนิค” จำนวน 192 ดวง มูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.ยะหา และ อ.กาบัง จ.ยะลา เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษา และมอบโอกาสในการดูแลสุขภาพอนามัยของคนในพื้นที่ โดยมีตัวแทนชาวบ้านเป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิรักษ์ไทย จ.สุราษฎร์ธานี