กิจกรรมเพื่อสังคมในภาคประชานชนทั่วไป

พานาโซนิคจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล “Panasonic HERO RUN for Charity 2018”

มร.ฮิเดคาสึ อิโตะ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิค ประเทศไทย จัดกิจกรรม “Panasonic HERO RUN for Charity 2018”
โดยมีพนักงานพานาโซนิคพร้อมครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,519 คน นอกจากจะเป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้ว ทีมผู้บริหารและพนักงาน ยังมีส่วนร่วมในการบริจาคเงินให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 195,945 บาทอ่านต่อ

พานาโซนิคมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศญี่ปุ่นและประเทศลาว

นางสาวเกษร หวังวงศ์วิโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวางแผน บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด และ
นางศิริรัตน์ ยงค์เจริญชัย ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายวางแผน บริษัท พานาโซนิค แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมประเทศญี่ปุ่นและประเทศลาว จำนวน 715,997 บาท ...อ่านต่อ

พานาโซนิคสานต่อโครงการบริจาคตะเกียงโซลาร์เซลล์ เติมแสงสว่าง ปันน้ำใจให้พี่น้องชาวใต้

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย พร้อมร้านค้าตัวแทนจำหน่ายภาคใต้ มูลนิธิรักษ์ไทย มอบตะเกียงโซลาร์เซลล์ในโครงการ “บริจาคตะเกียงโซลาร์เซลล์กับพานาโซนิค” จำนวน 192 ดวง มูลค่ากว่า 400,000 บาท ให้กับ...อ่านต่อ

พานาโซนิคมอบตะเกียงโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน พื้นที่ อ.สังคม จ.หนองคาย

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย พร้อมร้านค้าตัวแทนจำหน่ายภาคอีสาน ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย มอบตะเกียงโซลาร์เซลล์ในโครงการ “บริจาคตะเกียงโซลาร์เซลล์กับพานาโซนิค” จำนวน ...อ่านต่อ

พานาโซนิค มอบตะเกียงโซลาร์เซลล์ให้กับประชาชนในพื้นที่อมก๋อย จ.เชียงใหม่

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทยและร้านค้าตัวแทนจำหน่ายพานาโซนิค จ.เชียงใหม่ ร่วมมอบตะเกียงโซลาร์เซลล์ จำนวน 100 ดวง และให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ บรรยากาศในครั้งนี้เต็มไปด้วยความอิ่มใจและความสุขใจทั้งจากผู้ให้และผู้รับ อ่านต่อ

นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 16 เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และกรมศิลปากร ร่วมจัดนิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 16 "เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ" ภายใต้หัวข้อ "สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต" แสดงผลงานจากการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 16 จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 - 31 กรกฎาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้าเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมประกวดได้ใช้ความคิดอย่างอิสระในการสร้างสรรค์ศิลปะ อ่านต่อ

ร่วมส่งผลงาน "เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ" ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15

บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัด การประกวดผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 15เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศิลปินมีโอกาสนำเสนอผลงานในรูปแบบใหม่ๆ มากยิ่งขึ้น ในหัวเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับปรัชญาในการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ว่า “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้จินตนาการอย่างกว้างขวางและอิสระ อ่านต่อ