พานาโซนิคร่วมปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2559

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมกับกองบังคับการ กองพันลาดตระเวน
กองพลนาวิกโยธิน สัตหีบ โดยมี นาวาตรี จันทร์รี เจริญผล ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรม
“พานาโซนิคปลูกป่าชายเลน ประจำปี 2559” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์ครบ 70 ปี
ในปี 2559 กิจกรรมในครั้งนี้มีพนักงานพานาโซนิคและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นกว่า 500 คนและได้ร่วมกันปลูกต้นโปร่งทะเล
ต้นถั่วขาว จำนวน 2,540 ต้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งและเป็นแหล่งอนุบาลพันธุ์สัตว์น้ำ