พานาโซนิคจัดกิจกรรม "ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม"


เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย โดย มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดกิจกรรม “พานาโซนิคปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” บริเวณบ้านเนินรัก เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในวาระเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยภายในงานได้มีพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และนักเรียนทุนพานาโซนิค รวมทั้งสิ้นกว่า 493 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ไปทั้งสิ้น 2,000 ต้น