พานาโซนิคจัดกิจจกรม "ร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤไน"


เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารพร้อมพนักงานพานาโซนิคกว่า 400 คนร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) ร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์สัตว์ป่ากับกิจกรรมสิ่งแวดล้อม "2014 Panasonic Eco Relay activity for 'Wildlife Conservation Activity" ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ. ฉะเชิงเทรา โดยร่วมกันทำกิจกรรมการสร้างโป่งเทียมและแนวกันไฟ โดยทางกลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทยได้บริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโป่งเทียมแนวกันไฟภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วให้ไว้กับทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ. ฉะเชิงเทราเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป