พานาโซนิคจัดกิจกรรม “พลิกฟื้นผืนป่า ถวายองค์ราชินี”


เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2556 มร.โนริยุคิ ยาสุโอะ ซีอีโอ ของกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข นำพนักงานพานาโซนิคและครอบครัว รวมทั้งศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษาพานาโซนิค กว่า 600 คน จัดกิจกรรม "พานาโซนิค พลิกฟื้นผืนป่า ถวายองค์ราชินี” โดยมุ่งหวังให้พนักงาน และเยาวชนมีโอกาสช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าชายเลน เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลต้นไม้ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 12 สิงหาคม 2556 ณ พื้นที่ป่าชายเลนปากคลองบางโปร่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี