โครงการพานาโซนิคปลูกป่าตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง

ecorelay2012

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยได้ร่วมจัดกิจกรรม Eco Relay for sustainable earth in 2012 ภายใต้กิจกกรม “พานาโซนิคปลูกป่าตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง" ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี โดยกิจกรรมนี้เราได้รับความร่วมมือกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ประเทศไทย) ในการร่วมปลูกพรรณไม้ต่างๆ และหญ้าแฝก เพื่อรักษาความชุ่มชื่นของหน้าดินและรักษาหน้าดินไม่ให้เกิดการพังทลาย รวมถึงการทำกิจกรรมในพื้นที่สาธิตเพื่อให้พนักงานและครอบครัว อาทิเช่น การดำนา และการปลูกผักสวนครัว โดยเฉพาะเด็กๆ ได้มีโอกาสในการเรียนรู้ และทดลองในการปลูกข้าวและปลูกผักตามปรัชญาการ เกษตรแบบพอเพียง และในช่วงบ่ายจะได้เรียนรู้ปรัชญาเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว