กิจกรรมเพื่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อม

พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรม “พานาโซนิคร่วมปลูกป่า เรียนรู้วิถีเกษตร” นำพนักงานและครอบครัวร่วมทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม...

อ่านต่อ

พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศ นำพนักงานและครอบครัวร่วมกิจกรรม “พานาโซนิคร่วมปลูกป่าพัฒนาห้องเรียนธรรมชาติ” ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร “Eco Eyes Village” บ้านมะค่า ต.เขาพระ อ.เมือง...

อ่านต่อ

พานาโซนิค เข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน” ร่วมกับเทศบาลสำโรงเหนือ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท พานาโซนิค เอนเนอร์จี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณณรงค์ฤทธิ์ เจียมบุญศรี ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วยพนักงานพานาโซนิค เข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ลดภาวะโลกร้อน” ร่วมกับเทศบาลสำโรงเหนือ โดยท่านนายกเทศมนตรีลือกฤต  เพชรบดี อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียน
มัธยมด่านสำโรง รวมถึงไปประชาชนที่อยู่ในละแวกนี้ ช่วยกันปลูกต้นแคจำนวน 300 ต้นและเทน้ำ EM เพื่อเป็นการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

อ่านต่อ

พานาโซนิคจัดกิจกรรม “ปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม”

เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย โดย มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับกรมป่าไม้ จัดกิจกรรม “พานาโซนิคปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” บริเวณบ้านเนินรัก เขาย้อย จ.เพชรบุรี ในวาระเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยภายในงานได้มีพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และนักเรียนทุนพานาโซนิค รวมทั้งสิ้นกว่า 493 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ไปทั้งสิ้น 2,000 ต้น

อ่านต่อ

พานาโซนิคจัดกิจจกรม "ร่วมอนุรักษ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤไน"

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 ผู้บริหารพร้อมพนักงานพานาโซนิคกว่า 400 คนร่วมกับมูลนิธิมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) ร่วมแรงร่วมใจอนุรักษ์สัตว์ป่ากับกิจกรรมสิ่งแวดล้อม "2014 Panasonic Eco Relay activity for 'Wildlife Conservation Activity" ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ. ฉะเชิงเทรา โดยร่วมกันทำกิจกรรมการสร้างโป่งเทียมและแนวกันไฟ โดยทางกลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทยได้บริจาคอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโป่งเทียมแนวกันไฟภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วให้ไว้กับทางเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน จ. ฉะเชิงเทราเพื่อใช้ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป อ่านต่อ

พานาโซนิคจัดกิจกรรม "พลิกฟื้นผืนป่า ถวายองค์ราชินี"

กลุ่ม บริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยโดยมร.โนริยุคิ ยาสุโอะ ซีอีโอ ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข นำพนักงานพานาโซนิคและครอบครัว และศิษย์เก่านักเรียนทุนการศึกษาพานาโซนิค จัดกิจกรรม "พานาโซนิค พลิกฟื้นผืนป่า ถวายองค์ราชินี" เมื่อเร็วนี้ ณ พื้นที่ป่าชายเลนปากคลองบางโปร่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี กว่า 600 คน อ่านต่อ

โครงการพานาโซนิคปลูกป่าตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง

เมื่อวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2555 กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยได้ร่วมจัดกิจกรรม Eco Relay for sustainable earth in 2012 ภายใต้กิจกกรม “พานาโซนิคปลูกป่าตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง" ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ภายในพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี อ่านต่อ