โครงการพานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้

พานาโซนิคร่วมให้ความรู้ในกิจกรรม “Low Carbon Society”

พานาโซนิคร่วมกับกรุงเทพมหานครและ FEED จัด กิจกรรม “Low Carbon Society” ขึ้นเพื่อปลุกฝังในน้อง ๆ เยาชนมีความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ นอกจากนี้น้อง ๆ ยังได้สนุกกับ workshop การประกอบรถ Solar Hybird Car เป็นครั้งแรกกันอีกด้วย อ่านต่อ

โครงการ “จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้”

คุณบุญลือ คชเสนีย์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท พานาโซนิค แอ๊พไลแอ๊นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำทีมพนักงาน
เข้าร่วมทำกิจกรรมและบริจาคอุปกรณ์การกีฬา ให้กับน้อง ๆ ที่โรงเรียนบ้านหนองยาว อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน
และอบอุ่น โดยก่อนปิดงาน ทั้งคณะอาจารย์และชาวบ้าน ยังได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนมีหัวใจรักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกันอีกด้วย
อ่านต่อ

Gear Up Panasonic 2015

พานาโซนิคจัดกิจกรรม "Gear Up Panasonic 2015" ให้กับน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาจำนวน 7 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 74 คน ได้มีโอกาศเข้ามาศึกษาดูงานในงานภายในโรงงานของพานาโซนิค ได้แก่ Panasonic Industrial Devices (Thailand) Co.,Ltd. และ Panasonic Automotive System Asia Pacific (Thailand) Co.,Ltd. โดยมีพี่ ๆ จากทางโรงงานให้การต้อนรับและแนะนำความรู้ในสายงานให้กับน้อง ๆ ทุกคน อ่านต่อ

Road to Panasonic Open: Junior Clinic 2013

นอกจากการสนับสนุนการกีฬากอล์ฟในประเทศไทนแล้ว พานาโซนิคยังมุ่งหวังที่จะพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนไทยเพื่อจะได้มีโอกาสได้รับความรู้และประสบการณ์จากนักกอล์ฟอาชีพ พานาโซนิคจึงได้จัดโครงการ Road to Panasonic Open: Junior Clinic 2013 ขึ้นหลังจากจบการแข่งขัน Road to Panasonic Open in Thailand โดยมุ่งหวังว่านักกอล์ฟเยาวชนจะได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆจากนักกอล์ฟอาชีพอีกด้วย อ่านต่อ

พานาโซนิคเข้าร่วมกับกลุ่มร่วมใจ 8640 ศรีราชา จัดกิจกรรมไปช่วยเหลือเด็กและโรงเรียนเลขตาด (เลย) โนนพัฒนา ที่จังหวัดเลย

บริษัทพานาโซนิค แมนูเฟคเจอร์ริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด สาขา นวนคร และขอนแก่น ได้เข้าร่วมกับกลุ่มร่วมใจ 8640 ศรีราชา ซึ่งเป็นกลุ่มอาสาสมัครในการพัฒนาเด็กไทยในชนบท ซึ่งก่อตั้งในปี 2540 โดยการร่วมกลุ่มของเหล่าจิตอาสา ในปี 2556 นี้ได้จัดกิจกรรมไปช่วยเหลือเด็กและโรงเรียนเลขตาด (เลย) โนนพัฒนา ที่จังหวัดเลย อ่านต่อ

โครงการพานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยได้ริเริ่มโครงการพานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้ขึ้นในปี 2553 โดยมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาโดยการมอบหนังสือ สื่อการเรียนการสอน เครื่องใช้ไฟฟ้าของพานาโซนิค อ่านต่อ