โครงการพานาโซนิคช่วยน้องอิ่มท้อง

โครงการพานาโซนิคช่วยน้องอิ่มท้อง

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมกับพนักงาน และตัวแทนจำหน่ายได้ร่วมกันดำเนินโครงการพานาโซนิคช่วยน้องอิ่มท้องขึ้นในปี 2550 - 2552 โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ในการมอบเงินค่าอาหารกลางวัน รวมถึงหนังสือ และอุปกรณ์การเรียนการสอนให้กับนักเรียนในชนบทที่ห่างไกล อ่านต่อ