โครงการพานาโซนิคชวนน้องรักษ์โลก

พานาโซนิคร่วมยินดีกับโรงเรียนที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการพลังาน”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พานาโซนิคได้เข้าร่วมยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน” ในโครงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 4 จัดขึ้นที่จ.เชียงใหม่ ซึ่งพานาโซนิคได้ร่วมมือกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Feed) จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้น้อง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโรงรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชลประทานผาแตก รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทั้ง 4 โรงเรียนด้วยนะคะ
อ่านต่อ

โครงการ “โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 4” (Smart Energy Camp)

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตัวแทนพนักงานกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยได้เข้าร่วมให้ความรู้ก้บน้อง ๆ ในค่าย Smart Energy Camp ในโครงการ "โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่4"ซึ่งจัดขึ้นที่สวนพฤษศาสตร์ จ.เชียงใหม่ ปีนี้ทางพานาโซนิคได้นำรถ Solar Hybird Car มาให้น้อง ๆ ได้ลองประกอบพร้อมสอดแทรกถึงเรื่องประโยชน์ของโซลาร์เซลล์ และ การประหยัดพลังงานในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้น้อง ๆ ให้ความสนใจรถ Solar Hybird เป็นอย่างมาก อ่านต่อ

โครงการ “โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 4”

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ร่วมมือกับ มูลนิธิสิ่งแวดล้อมการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (FEED) ได้จัดกิจกรรมแนะนำโครงการ “โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 4” ไปสู่น้อง ๆ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-16 กรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา มีน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 1,224 คน จาก 10 โรงเรียน ภายในงานน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ถึงกิจกรรมที่ช่วยประหยัดพลังงาน , วิธีการคำนวนพลังงาน และ การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ

พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม "โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็กปีที่ 3" ที่จ.ปทุมธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย ได้เข้าร่วม “การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาอุปสรรค”  ในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี  ภายในงานวันนั้นน้อง ๆ จากแต่ละโรงเรียนได้นำเสนอโครงการประหยัดพลังงานที่ได้ช่วยกันจัดทำขึ้นพร้อมผลของการดำเนินงาน และทางคณะกรรมการก็ได้ประกาศผลโรงเรียนที่มีโครงานดีเด่นด้านพลังงานจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียวัดเนกขัมมาราม จ.ปทุมธานี , โรงเรียนอำนวยวิทย์ จ.สมุทรปราการ และ โรงเรียนพระยามนธาตุราชศรีพิจิตร์ กรุงเทพ ฯ อ่านต่อ

โครงการพานาโซนิค ชวนน้องรักษ์โลก” ครั้งที่ 6 ณ โรงเรียนวัดตำหรุมิตรภาพที่ 65

กลุ่มบริษัทพานาโซนิค (ประเทศไทย) หรือ PTHC Group โดยคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและพลังงาน ได้ร่วมกันจัด "โครงการพานาโซนิค ชวนน้องรักษ์โลก" เป็นคร้้งที่ 6 ที่โรงเรียนวัดตำหรุ มิตรภาพที่ 65 ในวันที่ 20 มกราคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการให้ความรู้กับเด็กๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนช่วยดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีความตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้ยังให้น้องๆ ได้สนุกสนานกับกิจกรรมการวาดภาพระบายสีบนถุงผ้า เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก และพานาโซนิคได้มอบ LCD Projectorเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนในครั้งนี้ด้วย อ่านต่อ