กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม “Smart Energy Camp” ภายใต้โครงการ "โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5"

 

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย เข้าร่วมกิจกรรม “Smart Energy Camp” ภายใต้โครงการ "โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2559 ที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยมีน้อง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 40 คน จาก 5 โรงเรียน ภายในกิจกรรมนี้ พี่ ๆ พานาโซนิคได้ให้ความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมกับน้อง ๆ และทำกิจกรรม Hybrid Car Workshop เพื่อให้น้อง ๆ ได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพลังงานทางเลือก (Solar Cell) ได้อย่างมากขึ้น