นักศึกษาทุนพานาโซนิค เข้าเยี่ยมชมโรงงาน

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พานาโซนิคได้เข้าร่วมยินดีกับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล “สถานศึกษาดีเด่นด้านการจัดการพลังงาน” ในโครงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 4
จัดขึ้นที่จ.เชียงใหม่ ซึ่งพานาโซนิคได้ร่วมมือกับมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Feed) จัดขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้น้อง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยโรงรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านลวงเหนือ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ระดับมัธยมศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนชลประทานผาแตก รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ปูคา
ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ทั้ง 4 โรงเรียนด้วยนะคะ