พานาโซนิคเข้าร่วมประชุม “โครงการโรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็ก ปีที่ 5” จ.นครราชสีมา

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ พานาโซนิคได้เข้าร่วม “การประชุมแลกเปลี่ยนประสบกาณ์และปัญหาอุปสรรค” ในการดำเนินงานโครงการ โรงเรียนใหญ่ รอยเท้าเล็กปีที่ 5 ซึ่งจัดขึ้น ณ โรงแรมสยาม จ.นครราชสีมา โดยมุ่งหวังให้น้อง ๆ ได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในปีนี้น้อง ๆ
ได้นำเสนอโครงการประหยัดพลังงานที่ได้ช่วยกันจัดทำขึ้นพร้อมผลดำเนินการให้กับคณะกรรมการได้พิจารณา โดยโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ระดับประถม ได้แก่ โรงเรียนวัดสระแก้ว รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสุขานารี และระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลศ ได้แก่ โรงเรียน โคกกรวด (ผดุงรัฐประชานุกูล) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียน บ้านกระทิงหนองเครือชุด