พานาโซนิคมอบอุปกรณ์การเรียนพร้อมจัดกิจกรรม “พานาโซนิคชวนน้องรักษ์โลก”

 

กลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย โดย นางศิริรัตน์ ยงค์เจริญชัย ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป บริษัท พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
มอบอุปกรณ์การเรียนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนอง อ.สังคม จ.หนองคาย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ชายแดน
พร้อมทั้งจัดกิจกรรม “พานาโซนิคชวนน้องรักษ์โลก” โดยให้ความรู้ในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม , การประหยัดพลังงาน รวมไปถึง
พลังงานทางเลือกในปัจจุบัน โดยจัดกกิจกรรมกลุ่มในการต่อตะเกียงโซลาร์เซลล์แบบจำลอง ให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้กันอีกด้วย