พานาโซนิค จัด “โครงการ จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้”

 

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มร.ยาซุอะกิ ทานิโมโต กรรมการผู้จัดการบริษัท พานาโซนิค แอ็พไลแอนซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จากัด และพนักงาน
ร่วมกันจัด “โครงการ จิตอาสา พานาโซนิคช่วยน้องเรียนรู้” ที่โรงเรียนวัด ซับเสือแมบ จ.ลพบุรี และ โรงเรียนสายสมร จ.เพชรบูรณ์
เพื่อช่วย สนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับน้อง ๆ โดยจัดเตรียมหนังสือ อุปกรณ์ การศึกษา ชุดกีฬา อุปกรณ์กีฬา รวมไปถึงทุนสนับสนุนอาหารกลางวัน
ให้กับน้อง ๆ ได้อิ่มอร่อย และยังได้ร่วมให้ความรู้เรื่องการรักษา สิ่งแวดล้อม เพื่อให้น้อง ๆ ได้นำความรู้เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจาวัน
และช่วยทาให้โลกของเราร่มรื่น น่าอยู่ ยิ่งขึ้น