พานาโซนิคมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวญี่ปุ่นและเอกวาดอร์

มร.ทาเคชิ โนะโมโตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทยและคุณมณี หาญวรวงศ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผน บริษัท
พานาโซนิค แมเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเงินช่วยเหลือจากพนักงานและผู้บริหารกลุ่มบริษัทพานาโซนิค ในประเทศไทย จำนวน 688,170 บาท ให้กับผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ ผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมี หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการ
สภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ รับมอบ ณ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย