ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ตุลาคม 2554)

กลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย และพนักงาน โดย มร.ฮิโรทากะ มุราคามิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพานาโซนิคในประเทศไทย
เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาครวมมูลค่า 230,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านทางสภากาชาดไทย โดยมี พล.โท น.พ. อำนาจ บาลี
ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ