ร่วมบริจาคไฟฉายและถ่านไฟฉายช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (ธันวาคม 2554)

มร. ฮิโรทากะ มุราคามิ CEO กลุ่มบริษัทพานาโซนิคประเทศไทย พร้อม มร. โนริยุคิ ยาสุโอะ ผู้จัดการทั่วไป บ. พานาโซนิค คอร์ปอเรชั่น ประเทศญี่ปุ่น
เข้าพบคุณธนาชัย  ธีรพัฒนวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมมอบไฟฉายและถ่านไฟฉายพานาโซนิค
มูลค่ากว่า 100,000 บาท ร่วมโครงการ “ถุงสังฆาภิบาล  มหาสังฆทานบารมี” เพื่อถวายแด่พระภิกษุและสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในครั้งนี้